Hornsgatan 164, 117 28 Stockholm

Telefon 08-400 233 40, till respektive sjukgymnast hittar du på kontaktsidan

På Otropedspecialistkliniken arbetar fysioterapeuter och sjukgymnaster.


Vår verksamhet inriktar sig speciellt på vuxna och ungdomar med smärttillstånd
och rehabilitering av rörelse och stödjeapparaten.


Vi har kompetens och vidareutbildning i ortopedisk-kirurgisk rehabilitering,
ortopedisk manuell terapi – OMT steg 2, idrottsmedicin, handrehabilitering,
medicinsk träningsterapi MTT och akupunktur.